Izaberite jezik
Ekavski
 
    Stepeni i ispiti
Stepeni i ispiti

Ispiti za engleski jezik

A1 YLE/ Young Learners English Test/ /vise na stranici KIDS/

A2 KET/ Key English Test / je prvi nivo Kembridž ispita i njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Osmišljen je za polaznike s osnovnim znanjem jezika, potrebnim prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja.
KET se sastoji iz tri dela: čitanje i pisanje (70min.), slušanje (25min.) i govor (8-10min.). Uspešni kadidati dobijaju sertifikate s ocenama "položio/la" i "položio/la s izuzetnim uspehom

 

 B1 Položen PET / Preliminary English Test / ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u situacijama koje se uglavnom mogu očekivati u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Osim glavnih jezičkih veština - čitanje, pisanje, slušanje i govor - PET proverava i poznavanje gramatike i rečnik, i procenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama. Može se postići nakon približno 380 sati aktivnog učenja.

B2 Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju u engleskom govornom okruženju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom UK, kao i svuda u svetu. Ovaj ispit se često polaže nakon 500 do 600 sati aktivnog učenja.

FCE (First Certificate in English)

se sastoji iz pet delova: čitanje (75 min.), pisanje (90 min.), engleski u praksi (75 min.), slušanje (približno 40 min.) i govor (približno 14 min.). Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama A, B i C.

C1 Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

CAE (Certificate of Advanced English)

se sastoji iz pet delova: čitanje (75 min.), pisanje (120 min.), engleski u praksi (90 min.), slušanje (približno 45 min.) i govor (približno 15 min.). Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama A, B i C.

C2 Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju

CPE (Certificate of Proficiency in English)

se sastoji iz pet delova: čitanje (60 min.), pisanje (120 min.), engleski u praksi (120 min.), slušanje (približno 40 min.) i govor (približno 15min. za svakog kandidata pojedinačno). Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama A, B i C.

BEC /Business English Certificate /Kembridž diplome iz poslovnog engleskog jezika (BEC Preliminary, BEC Vantage and BEC Higher) pružaju neophodne kvalifikacije polaznicima koji žele da koriste engleski jezik za potrebe međunarodnog biznisa. Ovi ispiti obuhvataju četiri jezičke veštine - slušanje, govor, čitanje i pisanje - i procenjuju sposobnost da se one koriste u poslovnom kontekstu. Svaki nivo ovog testa podeljen je u tri dela: čitanje i pisanje (70-100min.), slušanje (40min.) i govor (10-14min.). Uspešni kadidati BEC Preliminary dobijaju sertifikate s ocenama "položio/la" i "položio/la s izuzetnim uspehom", a kandidati koji su položili BEC Vantage ili BEC Higher dobijaju sertifikate s ocenama A, B i C.
Planirate li da radite ili živite u inostranstvu? Prijavljujete li se u neku instituciju i morate da dokažete da imate odgovarajući nivo znanja? Da li je neophodno da podignete nivo vašeg znanja engleskog jezika? Ovaj ispit može da vam pomogne u tome.

 

IELTS (International English Language Testing System)

 

je ispit za one koji žele da studiraju ili rade u zemljama engleskog jezik govornog područja. IELTS pokazuje nivo znanja engleskog jezika pri kom možete da komunicirate sa ljudima kojima je engleski maternji i da pritom uspešno koristite sve četiri jezičke veštine: razumevanje, čitanje, pisanje i govor. IELTS je ispit koji je priznat širom sveta. Prihvataju ga obrazovne institucije u Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, SAD-u, u Evropi i ostalim zemljama gde je potrebno dokazati znanje engleskog jezika. Veliki broj organizacija širom sveta prihvata IELTS sertifikat za najrazličitije namene, kao što su imigracija, zapošljavanje, stručno prijavljivanje i učešće u programima obuke. Validnost testa: dve godine.

 

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 

je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani student, oni kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata. Validnost testa: dve godine

 

Ispiti za njemacki jezik

Sa položenim  A1: Tangram 1-4, 5-8 pokazuješ da možeš da se na sasvim jednostavan način sporazumevaš na nemačkom jeziku. Ispit predstavlja sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika. On odgovara prvom stepenu (A1) .

Sa položenim  A2: Tangram 2 1-4, 5-8 pokazuješ da možeš da se na sasvim jednostavan način sporazumevaš na nemačkom jeziku. Ispit odgovara drugom stepenu (A2)

Sa položenim B1: Tangram 3 1-4, 5-8  možeš da pokažeš, da poseduješ solidno osnovno znanje nemačkog govornog jezika i da se jezički možeš snaći u svim važnim svakodnevnim situacijama. Ispit odgovara trećem stepenu (B1)

 

Ispiti  za italijanski jezik


A1 CONNTATO CELI 1
A2 SOPRAVVIVENZA CELI 1
B1 SOGLIA CELI 2
B2 PROGRESSO CELI 3
C1 EFFICACIA CELI 4
C2 PADRONANZA CELI 5

 

 

Šta je Zajednički jezički okvir Saveta Evrope (CEF)?

Zajednički okvir za jezike koncipirao je Savet Evrope da posluži kao smernica za učenje, predavanje i procenu svih glavnih evropskih jezika. Zajednički evropski okvir je standard na osnovu koga se izrađuju nastavni planovi i programi i sastavljaju ispitni materijali.
Vaše poznavanje nekog stranog jezika se svrstava na jedan od šest postojećih nivoa (od A1 do C2). Detaljan opis svakog pojedinačnog nivoa možete pogledati na vebsajtu Portfolio evropskih jezika. Takođe, na vebsajtu Saveta Evrope možete naći i pun tekst Zajedničkog evropskog okvira

Elementarna upotreba jezika
A1
Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

A2
Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

 

Samostalna upotreba jezika

B1
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

B2
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Kompetentna upotreba jezika

C1
Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

C2
Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.


 

 

23.08.2010 07:11
UPIS U TOKU I TRAJE DO 05.09.2012
UPIS NA KURS ENGLESKOG JEZIKA U DVOROVIMA I UGLJEVIKU JE TAKODE U TOKU I PRIJAVE SE VRSE NA TEL 055 222 772.

Opširnije...


23.08.2010 06:57
UPIS U SVIM SEAL SKOLAMA JE U TOKU
Bijeljina 055 222 772 Dvorovi,Brodac i Ugljevik 055 211 050 Brcko 049 211 825 Zvornik 056 211 238 I. Sarajevo 057 344 006

Opširnije...


Bijeljina i Dvorovi
Vase Todorovića 2
(Preko puta vrtića Čika Jova Zmaj)
055 222 772, 222 777, fAX. 211 050

Brčko
Njegoševa 28
("Š" Naselje)
Tel/fax: 049 211 825
 
Designed & Developed by itMedia
Copyright © 2007 Seal